ผู้ผลิต: CACAO BARRY

CACAO BARRY FLEUR DE CAO (70%)

  • รหัสสินค้า:CHDQ700587
  • ปริมาณ: 5 กิโลกรัม