ผู้ผลิต: VAN HOUTEN

VH: Intense Deep Black

  • รหัสสินค้า:DCP-10Y352-VH-760
  • ปริมาณ: 1 กิโลกรัม