ผู้ผลิต: VAN HOUTEN

VH: Robust Red Cameroon

  • รหัสสินค้า:DCP-20R118-VH-760
  • ปริมาณ: 1 กิโลกรัม