ผู้ผลิต: VAN HOUTEN

VH: Round Dark Brown ( <1% Cocoa butter )

  • รหัสสินค้า:DCL-01R102VHE0-761
  • ปริมาณ: 750 กรัม