ผู้ผลิต: STELLA 81

STELLA81 Pancetta Stesa Dolce

  • รหัสสินค้า:08051802
  • ปริมาณ: 1 กิโลกรัม

Lean bacon with rind