ผู้ผลิต: Agriform

PARMIGIANO REGGIANO DOP

  • รหัสสินค้า:E75PRD14m
  • ปริมาณ: 39 kg

PARMIGIANO REGGIANO DOP (14 months)