ผู้ผลิต: Agriform

PARMIGIANO REGGIANO DOP

  • รหัสสินค้า:E75-1
  • ปริมาณ: 39 kg

PARMIGIANO REGGIANO DOP* (22-24 months)