ผู้ผลิต: STELLA 81

STELLA81 Bastone Piccante (Napoli)

  • รหัสสินค้า:08040801
  • ปริมาณ: 800 กรัม

Bastone Piccante (Napoli)
Medium grinding pepperoni, stuffed into calibre 60 casings.