ผู้ผลิต: STELLA 81

Pancetta Stesa Dolce

  • รหัสสินค้า:08051802
  • ปริมาณ: 1 Kg / Pack


Lean bacon with rind