ผู้ผลิต: ELLE&VIRE

ELLE & VIRE Yoghurt (Light) Prune

  • รหัสสินค้า:Y-47441
  • ปริมาณ: 125 g

Dairy Dessert with fruit 0.1% fat - Prune

“Double zero” guarantee: 0.1% fat and 0% added sugars. Fruits associated with well-being. A source of natural fibre

ป้ายกำกับ: Yoghurt (Light) Prune 4x125gr