ผู้ผลิต: Grand Moulins de Paris

Dark Rye Bread (Pain De Seigle Noir)

  • รหัสสินค้า:10022
  • ปริมาณ: 25 Kg / Bag