ผู้ผลิต: DARBO

DARBO Highland Honey

  • รหัสสินค้า:006517
  • ปริมาณ: 500 g

HIGHLAND HONEYS in a 500 g jar

Shelf-life: 24 months

Product Origins: Austria