ผู้ผลิต: D'arbo

Fruit Syrup: WhiteElder flower

  • รหัสสินค้า:018138
  • ปริมาณ: 500 ml