ผู้ผลิต: Colavita

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL (TRUFFOLIO)

  • รหัสสินค้า:C47
  • ปริมาณ: 250 ml / case