อัลมอนด์ทั้งเมล็ดปอกผิว

  • รหัสสินค้า:4001
  • ปริมาณ: 11 กิโลกรัม