อัลมอนด์ปอกผิวหั่นเป็นแผ่น

  • รหัสสินค้า:4006
  • ปริมาณ: 22 กิโลกรัม