กรุณาติดต่อ : 02-538-2464 , 02-538-2636

All Categories

 • All Categories
 • สินค้า
 • อาหาร
 • อาหารแช่แข็ง
 • กลุ่มอาหารประเภทเนื้อสัตว์
 • ส่วนผสมอาหาร
 • อาหารกระป๋องและเบ็ดเตล็ด
 • ชีส
 • Olive Oil
 • เบเกอรี่
 • ผลไม้แช่แข็ง
 • ผลไม้แห้ง และ ถั่วต่างๆ
 • ผลิตภัณฑ์ (นม, ชีส, เนย)
 • แป้ง
 • ไอศกรีม
 • แยมผลไม้ และ ถนอมอาหาร
 • ช็อคโกแลต
 • เคลือบเงาขนม
 • น้ำผึ้ง
 • อุปกรณ์
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • Cream & Butter
 • Fresh Cheese
 • Dairy Dessert
 • Fresh Yoghurt
 • วัตถุดิบจากธรรมชาติ
 • ตำรับอร่อย
 • อาหาร
 • Pizza
 • Pasta
 • Cheese
 • เบเกอร์รี่
 • Cake
 • Pastries
 • Ice cream
 • Cookies
 • Drinks
 • Chocolate

ผู้ผลิต: Elle&Vire

RICH RASPBERRY CUPCAKES WITH CHOCOLATE CENTRES

 • รหัสสินค้า:RICH RASPBERRY CUPCAKES WITH CHOCOLATE CENTRES

Preparation

100 g dark chocolate 70% of cocoa
10 cl Whipping Cream
120 g raspberries
25 g Unsalted Gourmet Butter
2 eggs
100 g sugar
60 g flour
20 cl Whipping Cream


The recipe, step by step


Preparation

  - Pre-heat the oven to 180 °C (gas mark 6).

  - Melt the chocolate with the cream in a mixing bowl over a bain-marie.

  - Pour this mixture into the ice-cube moulds and put them in the freezer for at least 2 hours.

  - Crush the raspberries with a fork.

   - Melt the butter in a microwave set to 600W for 30 seconds.

  - Whip the eggs and brown sugar in a large bowl, then add the raspberries and melted butter.

  - Sieve the flour, distribute it over the mixture and stir.

  - Transfer the mixture to the cupcake moulds and arrange the frozen-chocolate cubes in the centre of each.

  - Heat in the oven for between 12 and 15 minutes.

  - Meanwhile make some Chantilly cream with the cream to decorate your chocolate-centred raspberry cupcakes just before serving.