ผู้ผลิต: Cocoa Barry

FLEUR DE CAO (70%)

  • รหัสสินค้า:CHDQ700587
  • ปริมาณ: 5 Kg / Bag