ผู้ผลิต: CACAO BARRY

CHOCOLATE BAR 44%

  • รหัสสินค้า:CH308BY357
  • ปริมาณ: 1 กก.

8 x 1 cm  l  1.6 kg/box  l 300 pcs/box