ผู้ผลิต: CACAO BARRY

CACAO BARRY CHOCOLATE BAR 44%

  • รหัสสินค้า:CH508BY357
  • ปริมาณ: 1 กก.

 size 8x0.5cm  l  1.6 kg/box  l 500 pcs/box