ผู้ผลิต: Cocoa Barry

DARK CHOCOLATE FLAKE

  • รหัสสินค้า:DF-D
  • ปริมาณ: 5 Kg / Bag