ผู้ผลิต: AGRIFORM

AGRIFORM GRANA PADANO DOP MIN. *

  • รหัสสินค้า:E86
  • ปริมาณ: 38 kg

GRANA PADANO DOP MIN. * (16 months)