กรุณาติดต่อ : 02-538-2464 , 02-538-2636

All Categories

 • All Categories
 • สินค้า
 • อาหาร
 • อาหารแช่แข็ง
 • กลุ่มอาหารประเภทเนื้อสัตว์
 • ส่วนผสมอาหาร
 • อาหารกระป๋องและเบ็ดเตล็ด
 • ชีส
 • Olive Oil
 • เบเกอรี่
 • ผลไม้แช่แข็ง
 • ผลไม้แห้ง และ ถั่วต่างๆ
 • ผลิตภัณฑ์ (นม, ชีส, เนย)
 • แป้ง
 • ไอศกรีม
 • แยมผลไม้ และ ถนอมอาหาร
 • ช็อคโกแลต
 • เคลือบเงาขนม
 • น้ำผึ้ง
 • อุปกรณ์
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • Cream & Butter
 • Fresh Cheese
 • Dairy Dessert
 • Fresh Yoghurt
 • วัตถุดิบจากธรรมชาติ
 • ตำรับอร่อย
 • อาหาร
 • Pizza
 • Pasta
 • Cheese
 • เบเกอร์รี่
 • Cake
 • Pastries
 • Ice cream
 • Cookies
 • Drinks
 • Chocolate

ผู้ผลิต: Elle&Vire

ELLE&VIRE EXCELLENCE COOKING CREAM 35,1 % FAT

 • รหัสสินค้า:Y-80236
 • ปริมาณ: 1000.00 kg


EXCELLENCE COOKING CREAM 35,1 % FAT

Elle & Vire Professional Excellence Cooking Cream (35.1% FAT) ensures flavoursome, creamy sauces. Its low reduction rate and quick cooking times make this cream an indispensable addition to your kitchen.

A cream with a low reduction rate and fast cooking time, which retains all of the flavours and nutritional properties of the ingredients while saving time, practical packaging allowing for easier dosage and optimum conservation… Elle & Vire Professional Excellence Cooking Cream combines flavour with technical qualities. Made using traditional Normandy methods, the cream is ideal for use in sauces and cream-based recipes.